Odkazy a Kontakty

Odkazy

Česká geologická služba - geologické mapy, databáze dekoračních kamenů, databáze významných geologických lokalit, surovinový informační portál, geologická encyklopedie, česko-anglický geologický slovník atd.

Státní báňská správa ČR - legislativa z oblasti dobývání nerostných surovin, registry dobývacích prostor apod.

Ministerstvo kultury České republiky - legislativa z oblasti památkové péče, seznam restaurátorů, dotační programy atd.

Národní památkový ústav - např. seznamy movitých i nemovitých památek, koncepce památkové péče, zásady pro stavební a restaurátorské práce, Zprávy památkové péče (odborný časopis).

Kámen - časopis zaměřený na přírodní kámen (těžbu, zpracování, ochranu, restaurování …).

Společnost pro technologie ochrany památek

Česká geologická společnost

Kontakty

Obsah webových stránek:
Ing. Petr Koutník, Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.
petr.koutnik(zavináč)vuanch.cz

Správa portálu: