Popis projektu

Internetové stránky, které si právě prohlížíte, obsahují informace o lomech dekoračního kamene, pískovnách a lomech vápencových (čistých vápenců vhodných pro výrobu vápna), a nerostných surovinách z těchto lomů, které byly získány v letech 2011 až 2015. Takřka všechny popisované dobývací prostory byly v tomto období těženy, v ojedinělých případech byla těžba připravována. Můžete zde nalézt kontakty na provozovatele lomů, jejich lokalizaci, vlastnosti těžených surovin, popis a fotodokumentaci jejich vzhledu a řadu dalších informací, které byly získány při řešení projektu s názvem „Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví“, evidenční číslo DF11P01OVV005. Projekt byl podporován prostřednictvím Ministerstva kultury České republiky v rámci programu NAKI (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) a řešen byl ve spolupráci Výzkumného ústavu anorganické chemie, a. s. a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem projektu bylo identifikovat, zmapovat a charakterizovat tuzemské surovinové zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek. Internetové stránky jsou proto primárně určeny pracovníkům Národního památkového ústavu, restaurátorům a dalším odborníkům, kteří se obnovou památek profesně zabývají. Věříme však, že budou k užitku i pracovníkům příbuzných oborů a laické veřejnosti.