Důl RadimChemické složení (XRF)

PrvekObsah [%]
Na2O 1,54
MgO 3,12
Al2O3 20,2
SiO2 54,0
P2O5 0,29
K2O 4,59
CaO 0,50
TiO2 1,19
Fe2O3 9,76

Fázové složení (XRD)

Difraktogram:

Popis difraktogramu:

Vzorek obsahuje velmi málo amorfního podílu. Ve vzorku jsou přítomny následující krystalické fáze: křemen SiO2, albit Na2O.Al2O3.6SiO2 , klinochlor Mg5Al (AlSi3O10) (OH)8 a illit 2K2O•3MgO•Al2O3•24SiO2•12H2O.