Důl RadimFyzikální vlastnosti

ParametrPočet měřeníJednotkaVýsledek stanoveníSměrodatná odchylkaVariační koeficient [%]
Objemová hmotnost6kg/m3270810,05
Měrná hmotnost2kg/m32776--
Otevřená pórovitost6%2,50,062,6
Celková pórovitost6%2,4--
Zdánlivá pórovitost6%2,4--
Nasákavost6%0,890,066,7
Součinitel nasákavosti3g.m-2.s-1/21,60,18,8
Lineární tepelná roztažnost 8106.K-18,41,517,8
Pevnost v tlaku10MPa161,625,315,7
Pevnost za ohybu10MPa27,85,419,4
Odolnost proti obrusu10mm38,3--